องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

9 ก.พ. 65 300