องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

 

โนนทองหลางเมืองเก่า เกลือสินเธาว์ขึ้นชื่อ เรื่องลือวัฒนธรรม งามล้ำผ้าไหม รถไฟไทยแล่นผ่าน นมัสการหลวงปู่ก่ำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

 

นายสละ เลี้ยงวงษ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

 

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ภาพกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จัดนิทรรศการ เผยแพร่ให้ความรู้ลดขยะ ลดภาระตำบล ณ บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 ..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จัดกิจกรรม อบต.สัญจร ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่างสาร กิจกรรมโครงการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชน ..>>>

     อบต.โนนทองหลาง จัดกิจกรรมรถออกประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย สปอร์ดรณรงค์กำจัดยุงลายด้วย “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ในพืีนที่ตำบลโนนทองหลาง”..>>>

หนังสือราชการของ อบต.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางดวง ฮมภิรมย์-บ้านนายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
4 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนชุมช้าง หมู่ 10 (จากบ้านนางดวง ฮมภิรมย์-บ้านนายสมศักดื์ พลสวัสดิ์)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 (จากทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน-นานายนิยม นาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด (จากทางรถไฟ-บึงผักหวาน,จากบึงผักหวาน-นานางสำราญ นากรอสกี้, จากนานายแหล่ ไพราม-เขตทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 7
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองนาโคก หมู่ 4 (จากทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน - นานายนิยม นาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 7
  4.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกสี) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  5.  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๖๑-๐๐๓๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15

กิจการสภา
 1. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 22 มิ.ย. 66 124
 2. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 13 มิ.ย. 66 124
 3. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 13 มิ.ย. 66 128
 4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 13 มิ.ย. 66 137
 5. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง 13 มิ.ย. 66 139
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

รวมลิงค์
ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ Back office

กระดาน ถาม-ตอบ
I’m glad I didn’t โดย Dong 2 ธ.ค. 66 1 8
สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างค่ะ โดย ทิพวรรณ 20 เม.ย. 66 1 194
ทำไม ผู้สูงอายุ ถึงต้องหมั่นตรวจสุขภาพ โดย doctor 3 ก.พ. 66 12 236
สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดย ม.8 26 เม.ย. 65 2 257
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โดย ห้าห้า 20 ก.พ. 65 22 302
สนใจชมโครงการติดต่อ คุณโบ 091-1151105 โดย สนใจชมโครงการติดต่อ คุณโบ 091- 8 ส.ค. 64 0 331
บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญาตที่จะแนะนำบริษัท โดย บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จ 23 ก.ค. 64 0 236สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.180.174
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 271 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17090 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 101389 คน
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ย. 2554